Site menu: 

 

I fars og mors fodspor - De skygger vi arver

Når vi fødes ind i en familie, som vi i starten er afhængig af og ufravigelig forbundet med, fødes vi ligeledes ind i et system, som vi på godt og ondt automatisk ”vikles” ind i under opvæksten.

Vi påvirkes således af omgivelserne til at fokusere på sider af os selv, som senere i livet danner det, vi kalder vores selvbillede, vores personlighed.

Alle er vi som børn styret af et ønske om at elske og blive elsket, at høre til og være en del af familien/klanen, og ubevidst tilpasser vi os loyalt til fællesskabet.

Denne personlighed er imidlertid skabt på bekostning af andre sider af os selv, som tidligere beskrevet, de ”skjulte”, ”fravalgte”, ”afsatte” eller ”fortrængte”, om man vil. Ligesom vi er omklamret af kulturelt betingede forventninger og normer.

Det tillærte selvbillede/identitet har således stor betydning for vores valg i livet, holdninger til andre, samværet med andre, vores kærlighedsliv, opfattelse af os selv – for, hvordan livet i det hele taget former sig for os.

Vi oplever hermed gentagne gange at indgå i vante mønstre – nærmest tvangsprægede handlinger og tanker for at forsvare vores ”identifikation”/ identitet. Samtidig er vi præget af ubevidste familiebånd, vi vil altid være en del af den familie, vi er født ind i.

Som terapeut arbejder jeg med metoder til at afdække og udvikle de lag og former, som præger din identitet – ved at bevidstgøre og inkludere fortrængte sider, får du større forståelse og indblik.

Hvorefter du igen med den større indsigt vil være i stand til at frigøre dig fra din ”snævre” selvopfattelse, og dermed udvide din forståelsesramme af dig selv og andre. Det vil betyde nye udviklingsmuligheder og et friere og mere autentisk liv.

Fra min systemiske uddannelse med opstillingsmetoden kombinerer jeg den mentale bearbejdning med den kropslige, det giver en dyb indsigt og forståelse.

Jeg siger ikke, at det er enkelt, men lover at det er spændende.