Site menu:
Du må ikke glemme dine biologiske børn!


Se video här

 

Når blot én i familien har det svært, præger det hele familiens trivsel. Moderne livsstil med mange facetter sætter sine præg på familien.
Sammen vil vi sætte fokus på familiens mønstre, og i et nærværende og trygt møde vil vi sætte rammer for hele familiens trivsel.

Når hele familien er samlet, kan vi sammen gå på opdagelse i familiens historie. Ved sammenbragte familier er der tale om flere historier.
Vi vil se på erfaringer og ønsker for fremtiden, ligesom vi vil afdække og bevidstgøre uhensigtsmæssig adfærd.
Vi vil bevidstgøre og bryde gamle vaner og mønstre og i fællesskab bringe nyt liv til familiens videre samliv.

Ofte, når familier vælger en tredje part til at være tilstede, skyldes det en eller flere problemstillinger, som har medført dysfunktion i familiemønsteret. Men det kan også være sammenbragte familier, som ønsker at bevare og udvikle relationer til den nye og gamle familie.
Eller familier der bliver mindre velfungerende, hvis der er en forstyrrelse i form af sygdom eller vanskelige problemstillinger, som "styrer" hele familien.

Familieterapeuten Virginia Satir har en grundindstilling, som jeg erfaringsmæssigt deler. Hun siger, at det er ikke problemet selv, der er problemet. Det er måden vi forholder os til problemet, der er problemet.

Noget af det vigtigste i arbejdet er at skabe en frugtbar kommunikation, at skabe rummelige rammer, hvor børn og voksne kan udvikle sig individuelt og sammen, udforske egne potentialer og bevare nysgerrigheden til livet. Jo mere rummeligt det "omgivende miljø" er, jo stærkere vil vi, børn som voksne, udvikle os individuelt og sammen.

Et godt eksempel er familien, som gerne ville være en familie med kærlige rammer, hvor der skulle være plads til alle ( læs alles "udfordringer"). Det var spændende at opleve, hvordan "familien voksede", og hvordan respekten for hinanden ligeledes øgedes i takt med, at hver enkelt tog/fik det ansvar, som de havde modenhed til.

Med "udfordringer" mener jeg at se livet som en læringsproces. Ikke at være bange for konflikterne, men forstå at lære af dem. Sammen vil vi sætte fokus på de følelser, som er knyttet til diverse problemstillinger. At gå på opdagelse og være nysgerrig er vigtige ingredienser i at acceptere og anerkende. Accept er det modsatte af kontrol, men betyder ikke utydelige grænser. Jeg oplever, at det med vor tids familiekultur, med den "åbne familie" og utydelige grænser, er vigtigt at fastholde fælles normer og værdier, som er kendt af alle.
Som familie kan det ved svære konflikter være svært at finde ord.

Har I som familie lyst til at være nysgerrige sammen, lover jeg, at det er givende og spændende, følelsesladet og udviklende.

Ved kontakt aftales minimum 3 gange – det koster 1200 kr / for ca.1,5 time for hele familien, far mor og børn.