Site menu:
Når barndommen gør ondt


Se video här

 

 

– i fars og mors fodspor

Familieopstilling er en banebrydende metode, som skiller sig ud fra andre terapeutiske metoder, ikke blot i form og udførelse, men udmærker sig også ved at være helende og forsonende i områder af den menneskelige psyke, som ellers kan være yderst vanskelige at intervenere.

I den individuelle terapi såvel som parterapien benytter jeg aspekter fra metoden.............

Som tidligere nævnt fødes vi ind i en familie, præget af ubevidste familiebånd.........vi indgår i et system......vi får en fælles historie..............
De traumer, der er påført familien eller medlemmer af familien, lever i vores indre som en ubevidst kraft, der i forsøg på at blive helet udspiller sig igen og igen...........

Metoden er i 80érne udviklet af den tyske filosof og psykoterapeut Bert Hellinger som også er kendt for sin bog, oversat til dansk, ”Kærlighedens skjulte symmetri ”. Gennem årene er den videreudviklet og erfaret af andre terapeutiske retninger, så som gestaltterapi, adfærdsterapi, hypnoterapi og systemisk terapi.

Metoden er baseret på ”det vidende felt”, det vi i moderne videnskab kender fra intuition, mavefornemmelse, forudanelser etc. Der lægges vægt på at inkludere, da det ofte viser sig at vanskelige og destruktive mønstre indenfor et system,  her familiesystemet, ofte har rod i en eksklusion af personer eller informationer. Når elementet eller personerne igen har fået en plads i systemet, ændres helheden. 

Som børn af vores forældre bliver vi ligesom de – automatisk en del af systemet/ familiestrukturen på godt og ondt. Erfaringer viser, at vore forfædres handlinger og fortielser lagres i familiens historie, hvorved vi ubevidst medvirker til at fastholde og videreføre familiemyten. Denne myte påvirker vores interne relationer og den enkeltes tema og retning i livet.  Vi kan ikke flygte fra denne myte, men vi kan bevidstgøre den.

Fra udviklingspsykologien ved vi hvordan vi præges af vores forældres eller andre omsorgsgiveres måde at møde os på, og hvordan det senere i livet ses afspejlet i vores måde at relatere os til andre mennesker. Ligesom det danner grundlag for vores personlighed, vores selvopfattelse, selvværd, etc. Hvilket på sigt kan medføre psykiske og fysiske problemer.

Metodens hensigt er på nænsom vis at bevidstgøre disse ubevidste mønstre, bryde uhensigtsmæssige mønstre og etablere en frigørende effekt for den enkelte.

Da metoden tager udgangspunkt i et velfungerende familiemønster, hvor energien har frit løb – har Hellinger erfaret at der skal være ”orden i systemet” således er det vigtigt at:

Når jeg arbejder med grupper får hver enkelt deltager mulighed for at udforske og afdække aktuelle problemstillinger, her vil de/I opleve hvordan de/I er styret af kræfter som vi er godt og grundigt viklet ind i gennem familiens skjulte mønstre, det er ubevist og usynligt fordi vi er en del af systemet.
For at bevidstgøre ”vores indre billede” familiestruktur, gestalter/laver vi en opstilling som er et psykogeografisk billede af  ens familie eller tema. Dette gøres ved at man vælger repræsentanter fra gruppen til at repræsentere sin familie eller elementer fra temaet.

Når vi således fører temaet udenfor os selv, bliver den ubevidste dynamik tydeligere.  Repræsentanterne vil naturligt og meget præcist, kropsligt og energetisk bevæge sig i feltet. Herefter er det muligt som facilitator at se efter bevægelser, informationer og handlinger, og med respekt og nænsomhed at arbejde sig frem mod et frigørende rebalancerende effekt for den pågældende.

Metoden som ligeledes kaldes for Systemisk konstellation, har vist sig yderst virkningsfuld,  og ses mere og mere anvendt i organisationer, hvor der er tre helt grundlæggende principper, som altid er aktive og vil påvirke systemet positivt, hvis de overholdes, og tilsvarende negativt, hvis de underkendes. De grundlæggende systemiske principper er:

Hvis ikke disse systemiske principper anerkendes eller overtrædes, vil andre selvregulerende mekanismer sættes i værk.

Med Systemisk konstellationsarbejde er det muligt at afdække og synliggøre den eksisterende organisatoriske eller familiemæssige dynamik, problemstillinger, og forviklinger, således at organisationen/ familien igen kan se nye handlemuligheder og ændre mønstre og arbejdsgange.

Som du kan læse af ovenstående, kan det ændre din indstilling og opfattelse af dig selv og andre. Når vi bliver bevidste om vores måde at være i livet på, kan denne terapeutiske metode skabe langsigtede forandringer for dig selv og i relation til andre. Indirekte bliver de øvrige medlemmer også frie og får som du adgang til nye handlemuligheder.

Med min faglige og personlige erfaring indenfor dette arbejde tilbyder jeg at komme ud på arbejdspladser og med metoden synliggøre komplekse og til tider  vedholdende dynamikker.