Site menu: 

For unge i dag er der mange udfordringer de er på vej til at erobre verden men først og fremmest skal de ”erobre” sig selv. 

Grænsen for, hvornår børnene eller de unge træder ind i ”de voksnes rækker”, er temmelig flydende.
I min praksis har jeg mødt usikre og  skræmte unge, som for en dels vedkommende tidligt har haft en voksenrolle af en eller anden grund, og  børn og unge, som har været fars eller mors fortrolige – børn og unge, der har været udsat for mobning – børn og unge, som mangler opmærksomhed og forståelse - som føler sig anderledes eller forkert, unge med præstationsangst og mistillid til livet.

Medieindustrien udgør en stor faktor i børn og unges længsel efter ”status” det være sig, penge, udseende, sex, nettet/ facebook, mobil, venskab, berømmelse m.m.
At skulle definere sig selv i det store mediecirkus kræver støttende og forstående voksne/ forældre, som ser barnet/den unge, der hvor det er.

Mange forældre lever i et alvorligt dilemma og paradoks, hvor ”tidsånden er ungdommelighed”. For mig er det bekymrende at tænke på, hvordan børnene skal blive voksne, når far og mor vil forblive unge.
Det er af stor vigtighed, at vi som forældre bevarer den af Bert Hellinger beskrevne hierarkiske status i familien, (læs mere i afsnittet om familieopstilling). Og at rollefordelingen er af vital karakter.

Sammen med barnet eller den unge afdækker vi relationsmønstre i forhold til familie, venner, skolekammerater, etc. Lige som vi tar udgangspunkt i diverse problemstillinger og definerer roller og reaktioner.
Vi tar udgangspunkt i, hvordan og hvorfor vi som mennesker påvirkes, og hvordan vi kan blive i stand til at mestre diverse situationer. Vi taler om udvikling, naturlige følelser, sårbarhed, generthed, vrede, at drage omsorg for sig selv m.m

Ved større tab i familien eller tætte relationer, arbejder vi ud fra begrebet, ”at miste en anden, uden at miste sig selv”.

Ved første møde kan barnet eller den unge komme sammen med en forældre, som når barnet finder det trygt, opfordres til ”at gå en tur” det er vigtigt at den unge har et frirum som er deres, men forældrene er en vigtig brik i arbejdet

Prisen er som ved individuel terapi, 800 kr for ca. 5 kvarter