Site menu:
 

For unge i dag er der mange udfordringer – de er på vej til at erobre verden – men først og fremmest skal de ”erobre” sig selv. 

Grænsen for, hvornår børnene eller de unge træder ind i ”de voksnes rækker”, er temmelig flydende.
I min praksis har jeg mødt usikre og  skræmte unge, som for en dels vedkommende tidligt har haft en voksenrolle af en eller anden grund, og  børn og unge, som har været fars eller mors fortrolige – børn og unge, der har været udsat for mobning – børn og unge, som mangler opmærksomhed og forståelse - som føler sig anderledes eller forkert, unge med præstationsangst og mistillid til livet.

Medieindustrien udgør en stor faktor i børn og unges længsel efter ”status” – det være sig, penge, udseende, sex, nettet/ facebook, mobil, venskab, berømmelse m.m.
At skulle definere sig selv i det store mediecirkus kræver støttende og forstående voksne/ forældre, som ser barnet/den unge, der hvor det er.

Mange forældre lever i et alvorligt dilemma og paradoks, hvor ”tidsånden er ungdommelighed”. For mig er det bekymrende at tænke på, hvordan børnene skal blive voksne, når far og mor vil forblive unge.
Det er af stor vigtighed, at vi som forældre bevarer forældreansvaret. Og at rollefordelingen er af vital karakter.

Sammen med barnet eller den unge afdækker vi relationsmønstre i forhold til familie, venner, skolekammerater, etc. Lige som vi tager udgangspunkt i diverse problemstillinger og definerer roller og reaktioner.
Vi tager udgangspunkt i, hvordan og hvorfor vi som mennesker påvirkes, og hvordan vi kan blive i stand til at mestre diverse situationer. Vi taler om udvikling, naturlige følelser, sårbarhed, generthed, vrede, at drage omsorg for sig selv og genopdage deres ressourcer og styrker.

Fra min systemiske uddannelse med opsillingsmetoden kombinerer jeg den mentale bearbejdning med den kropslige, det giver en dyb indsigt og forståelse.

Ved større tab i familien eller tætte relationer, arbejder vi ud fra begrebet, ”at miste en anden, uden at miste sig selv”.

Ved første møde kan barnet eller den unge komme sammen med en forældre, som når barnet finder det trygt, opfordres til ”at gå en tur” – det er vigtigt at den unge har et frirum som er deres, men forældrene er en vigtig brik i arbejdet

Visualisering af personlige relationer. Systemisk opstilling er med til at synliggøre en problemstilling, når man / vi / eksternaliserer ved f.eks. at stille dukker eller lignende op.

Synliggørelse af den kropslige bearbejdning bringer større forståelse ind i det mentale

Du må ikke glemme dine biologiske børn!


Se video härJag arbejder med lektioner af ca. 5 kvarters varighed -
Ring for nærmere aftale: 20431933.